Problem zasekávania FIBU s nutnosťou reštartov PC

Užívateľka FIBU mala problém, že sa účtovný program zasekával a  niekedy až 30 x za deň musela reštartovať počítač. 

Príčina a riešenie problému: servisný PC technik nainštaloval FIBU na Onedrive. Po prenesení FIBU na harddisk počítača sa problémy odstránili samé. Vyzerá to tak, že si FIBU nerozumelo s technológiou Onedrive.

***                                             

FB/máj-jún 2022

Pozn. admina - nie je cieľom príspevku menovať konkrétne osoby, ale popísať problém a jeho riešenie.