Formuláre na DU

Článok pojednáva o možnostiach, ktoré nám poskytuje DU /rok 2022 - body 1,2,3/ plus prepojenie FIBU s DU /bod4/.

1.  Pre anonymného návštevníka webu finančnej správy -  /t.j. aj pre registrovaného užívateľa, ale ktorý sa neprihlási do svojho profilu/,  je prístup k formulárom a výkazom na linku.

link: Elektronické formuláre - PFS (financnasprava.sk)

2. pre prihláseného užívateľa na portáli finančnej správy  -  sú dostupné všetky formuláre, plus s možnosťou oficiálne podať vyplnené formuláre elektronicky. 

3. EDANE - je to aplikácia, ktorá sa dá stiahnuť a nainštalovať z webu finančnej správy a môžu ju využívať prihlásení aj neprihlásení užívatelia. Aplikácia eDane nie je povinná pre podávanie a vypĺňanie formulárov na DU.

link: Aplikácia eDane - PFS (financnasprava.sk)

------

4.FIBU/WFIBU a DU

Do roku 2021 sme ako užívatelia používali dva spôsoby podania. Alebo sme si exportli xml súbor z FIBU/WFIBU, ktorý sme si ako zaregistrovaný užívateľ importli do konkrétneho formuláru /vid bod 2/, alebo sme využili eDane. /viď bod 3/.

Od roku 2022 /bez podpory autora programu p. Vaneka, bez jeho upgradov/ neexistujú výkazy FIBU/WFIBU odpovedajúce novým formulárom na DU. Takže aké sú možnosti do budúcnosti?

4.A // PROGRAMOVÝ MOSTÍK

Jedným z možných riešení je vytvorenie programového mostíka, t.j. aplikácie, ktorá by načítala dáta z .FIBUWFIBU a následne by tieto dáta exportla do xml, ktoré akceptuje formulár DU.  

4.B // NOVÝ VÝKAZ 

Vytvorenie nového výkazu, ktorý sa zobrazí v zozname výkazov FIBU/WFIBU.  Na realizáciu tejto možnosti, by sa pravdepodobne musel urobiť zásah do programového kódu FIBU/WFIBU. /pozn. admina - a zatiaľ nikto nevie ako, know-how umrelo s autorom programu/.

4.C // STARÝ VÝKAZ s upraveným programovým kódom

V zozname výkazov vo FIBU/WFIBU bude stále ten istý názov súboru, ale jeho obsah /programový kód/ za zmení. Napr. pre výkaz DPPOv20 sa zmení obsah tak aby vznikol DPPOv21 /ale stále s názvom DPPOv20/.  Následne sa tento zmenený výkaz použije na aktuálny rok.

Táto možnosť má veľa nevýhod a je skôr vhodná ako individuálne riešenie tých užívateľov, ktorí si vedia otvoriť a skontrolovať programový kód xml výkazu.

Hroziace problémy:

- FIBU si môže zvnútra svojho programového kódu kontrolovať obsah formulárov a vniesť "chybu", ktorá naviac môže byť rozdielna pre rôzne verzie/upgrady FIBU. 

- ak by sa takto prehadzovali obsahy viac rokov, tak to bude neprehľadné a užívateľ bude mať problém identifikovať, čo vlastne za formulár má aktuálne vo výkazoch /lebo stále tam bude hlavička DPPOv20, či bude mať zmenený programový kód pre rok 2022, 2023 alebo 2025/.

- táto možnosť nerieši úplne nový formulár, ktorý na nás môže DU kedykoľvek vymyslieť, a ktorý nie je v zozname výkazov. 

4. D // manuálne vypĺňanie formulárov na DU

Tak táto možnosť je na úrovni čierneho humoru,  aj keď je fakt, že DPPOv21 sme v marci 2022 všetci vypĺňali ručne. 

 ---