PROG MOST5 DPPOv22

Programový mostík pre vytvorenie XML na vyplnenie formulára DPPOv22 z FIBU/WFIBU pomocou výkazu DPPOv20

Použitie:

1. Nastavte sa vo FIBU/WFIBU na hospodársky rok 2022, za ktorý idete podať daňové priznanie

2. Cez výkaz DPPOv20 si vo FIBU/WFIBU vytvorte xml súbor.  /sejvne sa do FIBU - eTax/

3. Otvorte si PROG MOST5 načítajte xml, skonvertujte a sejvnite ako ďaľšie xml 

4. Načítajte nový vytvorený xml súbor do DPPOv22 v programe EDANE alebo do formulára DPPOv22 na financnej správe.

---

Programový mostík uverejňujem v dvoch verziách, obidve sú vo forme ZIP súboru, ktorý si treba u seba rozbaliť.

Obidve verzie sú rovnaké, líšia sa len tým, že jedna sa inštaluje ako SETUP a druhá sa neinštaluje a priamo sa dá spusiť exe súbor. Verzia, ktorá sa inštaluje tak si kontroluje aj kompletnosť Windows /či obsahuje NET Framework/, pridá sa do zoznamu programov pod písmeno P / nový adresár PROG-MOST / vo Windows a tiež je pridaný Shortcut/ikonka na obrazovku.

---

Verzia 1. Bez inštalácie - zip súbor treba rozbaliť a spustiť exe. 

Programový mostík

---

Verzia 2. S inštaláciou - zip súbor treba rozbaliť a spustiť setup. Program napíše, že vydavateľ  /t.j. ja admin :-) / je neoverený. Treba to odkliknúť, že je to ok.

Programový mostík

---

Pozn1. Je vhodné pred prvým spustením nového programu, ktorý stiahnete z internetu, odzálohovať dôležité dátové údaje a ak máte možnosť, tak doporučujem urobiť aj kontrolu stiahnutých súborov antivírusom. 

Pozn2. Može sa stať že pri štarte exe programu / vo WIN10, WIN 11/ sa objaví okno že Windows defender zablokoval program, dole je tlačítko NESPÚŠŤAT a hore je tlačitko - Ďaľšie info. Kliknite na Ďaľšie info, tu sa vypíše, že vydavateľ je neznámy a či napriek tomu spusťiť program. Tu treba dať ok a program sa  rozbehne. Pri antivírusoch / napr. Avast/ sa bežne najskôr program analyzuje a až potom spustí. 

 

LG, admin