Prekvapenie zo strany FS - nový KV DPH 2023

od 1.7.2023 sa mení kontrolný výkaz pre DPH. Podľa zverejnených informácii sa dopĺňa sadzba dane 5%. 

Takže to je nová výzva pre programátora / pre mňa /, vyriešiť programový mostík pre prepojenie KV z FIBU/WFIBU s novým formulárom na FS. Pracovný plán je, že do konca apríla chcem zverejniť tento programový mostík, aby užívatelia FIBU mali dosť času si ho vyskúšať.

Programový mostík pre KV DPH v porovnaní s Programovými mostíkmi DPPOv21 a DPPOv22 je zasadne rozdielny v tom, že je nutnosťou a bolo by veľmi pracné nahadzovať všetky faktúry ručne do výkazu. Programové mostíky pre DPPOv21 a DPPOv22 dopĺňali do formulárov na FS len pár údajov / údaje o firme, náklady a výnosy/ a a prakticky celé daňové priznanie musel účtovník aj tak vyplniť ručne.

Tento príspevok píšem ako psychickú podporu pre všetkých užívateľov FIBU/WFIBU, že pracujem na programovom mostíku pre nový kontrolný výkaz DPH, a verím že ku koncu apríla ho zverejním na vyskúšanie.

admin